Thông tin tác giả
[Gujira 4 Gou (Gujira)]

[Gujira 4 Gou (Gujira)]

Giới thiệu :

Thể loại truyện