Fanpage
Comment Mới

rinko đã comment tại Yuuwaku Terror 2

ad ơi em muốn thuê ad dịch truyện ad đọc được thì trả lời em nhá

06:19 - 21/02/2018

haremking đã comment tại PROMPHOTO - Oneshot

this manga is die

23:39 - 20/02/2018

rakurai đã comment tại Mary Days - Oneshot*

Tại hạ chỉ là dân đen mà thôi

21:33 - 20/02/2018

dachuu đã comment tại Angel Academy’s Beach Fuck Lesson - Chapter 5

Thanh niên cua gái max dễ vậy

09:34 - 20/02/2018

dachuu đã comment tại Maria-sama ga Miteru Baishun

Wtf cái tag gangbang đâu r

09:15 - 20/02/2018

dachuu đã comment tại Eccentric Games

Wtf Cái này cũg tính là harem

09:05 - 20/02/2018

dachuu đã comment tại It Seems My Senpai, President, and Sensei Managed Me - Oneshot

Cái củ dert Sao éo có ch*ch vay @@@

09:04 - 20/02/2018

camsky11 đã comment tại Honey Pot Style

công nhận hay thật

09:14 - 16/02/2018

shinji đã comment tại The New Iron Giant - Chapter 1

quá chuẩn luôn

23:25 - 12/02/2018

shinji đã comment tại The New Iron Giant

thank nhóm dịch

23:24 - 12/02/2018