Thông tin nhóm dịch
[Hatsu Kaze Desu]

[Hatsu Kaze Desu]

Giới thiệu :

Những truyện của nhóm dịch
  • Thể loại truyện